Nowe konfesjonały

Nowe konfesjonały

Kościół Akademicki w Toruniu jest także „stałym konfesjonałem” i spowiadamy tutaj wiele godzin każdego dnia. Traktujemy to jako ważną część naszej posługi. Instalujemy właśnie w naszym kościele kolejne trzy, nowe, dźwiękoszczelne konfesjonały, które stworzą lepsze warunki do przeżywania tego sakramentu zarówno dla penitenta jak i dla kapłana.
Koszt takich trzech, nowych konfesjonałów wyniesie ponad 60 tys. złotych i dlatego prosimy o wsparcie tej inwestycji. Można to zrobić przekazując ofiarę w kopercie z napisem „konfesjonały” lub też dokonując przelewu z tym samym dopiskiem na nasze konto:

DOM ZAKONNY TOWARZ. JEZUSOWEGO, ul. PIEKARY 24, 87-100 TORUŃ
Bank PKO SA: 29 1240 4009 1111 0000 4486 2600

Bóg zapłać za każde wsparcie!