Wspólnoty

Przy Kościele Akademickim spotykają się także rozmaite wspólnoty, które oferują jakąś formację, spotkania i także możliwość poznania ludzi starających się świadomie żyć swoją wiarą. Przedstawione poniżej wspólnoty zawsze są otwarte na nowe osoby i zapraszają, aby dołączyć do ich grona:

1. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego – to osoby skupione wokół duchowości ignacjańskiej i starające się czerpać z drogi „Ćwiczeń Duchowych” św. Ignacego Loyoli. Będąc mocno zaangażowanymi w życie w świecie, staramy się „aby wszystkie nasze decyzje, myśli i czyny były w sposób czysty skierowane ku służbie i chwale Boskiego Majestatu” (CD 46). Spotkania odbywają się regularnie w mniejszych grupach i te wspólnoty tworzą razem tzw. „Wspólnotę lokalną”. Życie wspólnoty lokalnej koncentruje się wokół comiesięcznych Eucharystii, a podczas systematycznych spotkań wspólnotowych staramy się pomagać sobie nawzajem w rozpoznawaniu i realizowaniu naszego powołania i wspierać się w wypełnianiu naszych życiowych misji. Więcej informacji i terminy spotkań: www.torun.wzch.org.pl

            Koordynator lokalny:Grzegorz Koneczniak, [email protected]
            Animator lokalny: Elżbieta Wierszyło, [email protected]
            Asystent wspólnoty lokalnej: o. Zbigniew Leczkowski SJ, [email protected]

2. Apostolstwo Modlitwy – jest stowarzyszeniem religijnym w Kościele katolickim. Jego charyzmat, wyraża hasło: modlić się i służyć. Wyrosło ono na gruncie Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Święty, zafascynowany osobą Jezusa chciał służyć pod Jego sztandarem i pomagać ludziom w ich drodze wiary. Stąd bierze się głęboka więź z Chrystusem cechująca członków AM. Oddają oni hołd Miłości, której znakiem i symbolem jest Boskie Serce. Celem AM jest formowanie w szkole Eucharystii chrześcijan, oddanych Sercu Jezusa poprzez codzienne ofiarowanie siebie i modlitwę w intencjach wyznaczanych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. W ten sposób członkowie włączają się w powszechną misję ewangelizacyjną Kościoła. Kierunek apostolskiej działalności wyznaczają statuty AM i miesięcznik Posłaniec Serca Jezusowego. Spotkania odbywają się zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 9.00 w Domku DA.

            Asystent wspólnoty lokalnej: o. Kazimierz Wójt SJ, [email protected]

3. Droga Kontemplacji – modlitwa Milczącej Miłości to synonimy drogi modlitwy zmierzającej do prostoty serca, do ogołocenia podobnemu temu, które ofiarował nam sam Jezus Chrystus. Podążać drogą Miłości, wstać z miłującym sercem do służby innym – oto cel naszej praktyki. Praktykujemy kontemplację chrześcijańską, a więc Modlitwę Jezusową. Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 19.00 w „Piwnicy u Jezuitów”.

            Koordynator wspólnoty: Marzenna Młynarczyk-Majewska, [email protected]
            Opiekun duchowy: o. Stanisław Mężyński SJ, [email protected]

4. Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Pojednanie” – założył tę grupę śp. O. Józef Kozłowski SJ i ma ona charakter modlitewno-formacyjny. W centrum naszej uwago jest Słowo Boże i rozpoznanie Jego działania na następny tydzień oraz wdrażanie go w życie przez każdego członka grupy. Staramy się także o formację naszych wnętrz przez słuchanie wybranych tekstów konferencji, publikacji i dzielenie się tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego i do przyzywania pośrednictwa Maryi. Nasze spotkania odbywają się w Domku DA (I p. – pokój przy schodach) zawsze w niedzielę o godz. 18.00.

Lider grupy: Kalina Adamowicz, tel. 661-630-201, [email protected]
Opiekun duchowy: o. Kazimierz Wójt SJ, [email protected]

5. Liturgiczna Służba Ołtarza – to grupa chłopców z gimnazjum i liceum, którzy pragną służyć Bogu w naszym kościele jako ministranci i lektorzy. Gromadzą się także na spotkaniach formacyjnych i starają się też tworzyć grupę przyjaciół. Szczególnie wspierają jezuitów przy różnych uroczystościach i dbają o piękno liturgii w naszym kościele.

              Opiekun duchowy: o. Marek Stelmaszczuk SJ, [email protected]

6. Duszpasterstwo Osób Pomagających Innymraz w miesiącu spotykamy się w gronie psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów i pracowników socjalnych, którzy pragną dzielić się wzajemnie wiedzą, doświadczeniami i także pogłębiać swoją wiarę.  Spotkanie odbywają się w salce w Domu Zakonnym Jezuitów (ul. Piekary 24). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z opiekunem duchowym tej grupy.

              Opiekun duchowy: o. Zbigniew Leczkowski SJ, [email protected]

7. Grupa „Powołani do małżeństwa” – raz w miesiącu (niedziela) o godz. 10.30 odbywa się w naszym kościele Msza św. w intencji osób modlących się o dobrego współmałżonka. Szczegóły i terminy na str. www.Dla-samotnych.pl oraz w ogłoszeniach duszpasterskich tydzień przed w/w intencją. Po tej Eucharystii spotykamy się w Domku DA (wejście od ul. Piekary 24, z drugiej strony Kościoła). Na spotkanie zapraszamy osoby wolnego stanu, którzy nie maja przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego w Kościele Katolickim. Wiek uczestników spotkania jest bardzo różny. Zapraszamy serdecznie.

Koordynator grupy: Agata Rejmak, [email protected]
Opiekun duchowy: o. Zbigniew Leczkowski SJ, [email protected]

8. Wspólnota „Lew Judy” – jesteśmy wspólnotą dorosłych mężczyzn. Wędrujemy z Bogiem do pełni męskości. Nasza misja to wzmacnianie fizyczne, psychiczne, a przede wszystkim duchowe mężczyzn z naszej wspólnoty Lew Judy i wszystkich mężczyzn. Tak, byśmy przez naszą męskość zbliżali się do Boga, służyli innym ludziom, poznali i przezwyciężyli samych siebie i panując nad sobą wolni żyli pełnią serca.
By dzięki temu kobiety, dzieci i Kościół dla których jesteśmy, mogli na nas liczyć i doświadczać prawdziwej Miłości; by osoby, które spotkamy na naszej drodze, mogły zaznawać dobra. Pragnieniem naszych męskich serc jest dojść do Królestwa, które On nam obiecał wraz z tymi których nam powierzył.
Cztery filary działalności wspólnoty Lew Judy: Małe Kompanie Braci, Rekolekcje dla mężczyzn, Męska Pielgrzymka, Męskie Plutony Różańca. Zapraszamy również na comiesięczną Mszę w intencji mężczyzn (przeważnie w ostatni poniedziałek miesiąca).

Więcej informacji na stronie lewjudy.info
Koordynator wspólnoty: Michał Przewoźny, [email protected]
Opiekun duchowy: o. Tadeusz Domeracki SJ, [email protected]

9. Grupa wsparcia dla kobiet i dla mężczyzn – w poniedziałek o godz. 17.00 spotykają się kobiety, a w piątek także o godz. 17.00 mężczyźni. Spotkania odbywają się w salce pod Domem Zakonnym (ul. Piekary 24) – wejście z tyłu kościoła, od strony zakrystii.
Jeżeli doświadczasz trudności w relacjach z najbliższymi i czujesz się z tym osamotniona/y lub doświadczasz jakiegokolwiek innego cierpienia i chcesz wraz z innymi uczyć się, jak to zmienić, jak żyć szczęśliwie swoim WŁASNYM życiem to zapraszamy Ciebie na nasze spotkania grupy wsparcia ADZ (Anonimowi w Dysfunkcyjnych Związkach). Spotkania są bezpłatne, grupa jest anonimowa, nie trzeba się zapisywać, można po prostu przyjść.

Koordynator grupy: Elżbieta Magdalena Jurzysta, tel. 884 887 116, [email protected]
Opiekun: o. Zbigniew Leczkowski SJ, [email protected]