Wspólnoty

Przy Kościele Akademickim spotykają się także rozmaite wspólnoty, które oferują jakąś formację, spotkania i także możliwość poznania ludzi starających się świadomie żyć swoją wiarą. Przedstawione poniżej wspólnoty zawsze są otwarte na nowe osoby i zapraszają, aby dołączyć do ich grona:

1. Wspólnota Życia Chrześcijańskiego – to osoby skupione wokół duchowości ignacjańskiej i starające się czerpać z drogi „Ćwiczeń Duchowych” św. Ignacego Loyoli. Będąc mocno zaangażowanymi w życie w świecie, staramy się „aby wszystkie nasze decyzje, myśli i czyny były w sposób czysty skierowane ku służbie i chwale Boskiego Majestatu” (CD 46). Spotkania odbywają się regularnie w mniejszych grupach i te wspólnoty tworzą razem tzw. „Wspólnotę lokalną”. Życie wspólnoty lokalnej koncentruje się wokół comiesięcznych Eucharystii, a podczas systematycznych spotkań wspólnotowych staramy się pomagać sobie nawzajem w rozpoznawaniu i realizowaniu naszego powołania i wspierać się w wypełnianiu naszych życiowych misji. Więcej informacji i terminy spotkań: www.torun.wzch.org.pl

            Koordynator lokalny: Szymon Gajewski, [email protected]
            Asystent wspólnoty lokalnej: o. Zbigniew Leczkowski SJ, [email protected]

2. Apostolstwo Modlitwy – jest stowarzyszeniem religijnym w Kościele katolickim. Jego charyzmat, wyraża hasło: modlić się i służyć. Wyrosło ono na gruncie Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Święty, zafascynowany osobą Jezusa chciał służyć pod Jego sztandarem i pomagać ludziom w ich drodze wiary. Stąd bierze się głęboka więź z Chrystusem cechująca członków AM. Oddają oni hołd Miłości, której znakiem i symbolem jest Boskie Serce. Celem AM jest formowanie w szkole Eucharystii chrześcijan, oddanych Sercu Jezusa poprzez codzienne ofiarowanie siebie i modlitwę w intencjach wyznaczanych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. W ten sposób członkowie włączają się w powszechną misję ewangelizacyjną Kościoła. Kierunek apostolskiej działalności wyznaczają statuty AM i miesięcznik Posłaniec Serca Jezusowego. Spotkania odbywają się zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 9.00 w Domku DA.

            Asystent wspólnoty lokalnej: o. Kazimierz Wójt SJ, [email protected]

3. Droga Kontemplacji – modlitwa Milczącej Miłości to synonimy drogi modlitwy zmierzającej do prostoty serca, do ogołocenia podobnemu temu, które ofiarował nam sam Jezus Chrystus. Podążać drogą Miłości, wstać z miłującym sercem do służby innym – oto cel naszej praktyki. Praktykujemy kontemplację chrześcijańską, a więc Modlitwę Jezusową. Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 19.00 w pomieszczeniach Domu Zakonnego Jezuitów (ul. Piekary 24) – wejście z tyłu kościoła, od strony zakrystii.

            Koordynator wspólnoty: Marzenna Młynarczyk-Majewska, [email protected]
            Opiekun duchowy: o. Stanisław Mężyński SJ, [email protected]

4. Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Pojednanie” – założył tę grupę śp. O. Józef Kozłowski SJ i ma ona charakter modlitewno-formacyjny. W centrum naszej uwago jest Słowo Boże i rozpoznanie Jego działania na następny tydzień oraz wdrażanie go w życie przez każdego członka grupy. Staramy się także o formację naszych wnętrz przez słuchanie wybranych tekstów konferencji, publikacji i dzielenie się tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego i do przyzywania pośrednictwa Maryi. Nasze spotkania odbywają się w Domku DA (I p. – pokój przy schodach) zawsze w niedzielę o godz. 18.00.

Lider grupy: Kalina Adamowicz, tel. 661-630-201, [email protected]
Opiekun duchowy: o. Kazimierz Wójt SJ, [email protected]

5. Chór Kameralny „Studnia Jakubowa” – śpiewamy na Mszach, uroczystościach w naszym kościele. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu w Domku Duszpasterstwa Akademickiego. Jeśli chcesz wielbić Boga śpiewem i rozwijać swoje talenty, to zawsze zapraszamy do nas. Masz pytanie, chcesz poznać aktualne terminy prób, to napisz do nas:

Koordynator: Mikołaj Pszczółka, [email protected]
Patron chóru: o. Marek Stelmaszczuk SJ, [email protected]

6. Liturgiczna Służba Ołtarza – to grupa chłopców z gimnazjum, liceum i także studentów, którzy pragną służyć Bogu w naszym kościele jako ministranci i lektorzy. Gromadzą się także na spotkaniach formacyjnych i starają się też tworzyć grupę przyjaciół. Szczególnie wspierają jezuitów przy różnych uroczystościach i dbają o piękno liturgii w naszym kościele.

              Opiekun duchowy: o. Marek Stelmaszczuk SJ, [email protected]

7. Duszpasterstwo Osób Pomagających Innymraz w miesiącu spotykamy się w gronie psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów i pracowników socjalnych, którzy pragną dzielić się wzajemnie wiedzą, doświadczeniami i także pogłębiać swoją wiarę.  Spotkanie odbywają się w salce w Domu Zakonnym Jezuitów (ul. Piekary 24). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z opiekunem duchowym tej grupy.

              Opiekun duchowy: o. Zbigniew Leczkowski SJ, [email protected]

8. Wspólnota „Lew Judy” – jesteśmy wspólnotą dorosłych mężczyzn. Wędrujemy z Bogiem do pełni męskości. Nasza misja to wzmacnianie fizyczne, psychiczne, a przede wszystkim duchowe mężczyzn z naszej wspólnoty Lew Judy i wszystkich mężczyzn. Tak, byśmy przez naszą męskość zbliżali się do Boga, służyli innym ludziom, poznali i przezwyciężyli samych siebie i panując nad sobą wolni żyli pełnią serca.
By dzięki temu kobiety, dzieci i Kościół dla których jesteśmy, mogli na nas liczyć i doświadczać prawdziwej Miłości; by osoby, które spotkamy na naszej drodze, mogły zaznawać dobra. Pragnieniem naszych męskich serc jest dojść do Królestwa, które On nam obiecał wraz z tymi których nam powierzył.
Cztery filary działalności wspólnoty Lew Judy: Małe Kompanie Braci, Rekolekcje dla mężczyzn, Męska Pielgrzymka, Męskie Plutony Różańca. Zapraszamy również na comiesięczną Mszę w intencji mężczyzn (przeważnie w ostatni poniedziałek miesiąca).

Więcej informacji na stronie lewjudy.info
Koordynator wspólnoty: Michał Przewoźny, [email protected]
Opiekun duchowy: o. Tadeusz Domeracki SJ, [email protected]

9. Grupa wsparcia dla kobiet ADZ (Anonimowe w Dysfunkcyjnych Związkach) – w poniedziałek o godz. 17.00. Spotkania odbywają się w salce pod Domem Zakonnym (ul. Piekary 24) – wejście z tyłu kościoła, od strony zakrystii.
Jeżeli doświadczasz trudności w relacjach z najbliższymi i czujesz się z tym osamotniona lub doświadczasz jakiegokolwiek innego cierpienia i chcesz wraz z innymi uczyć się, jak to zmienić, jak żyć szczęśliwie swoim WŁASNYM życiem to zapraszamy Ciebie do naszej grupy. Spotkania są bezpłatne, grupa jest anonimowa, nie trzeba się zapisywać, można po prostu przyjść.

Koordynator grupy: Elżbieta Magdalena Jurzysta, tel. 884 887 116, [email protected]
Opiekun: o. Zbigniew Leczkowski SJ, [email protected]

10. Grupa wsparcia dla kobiet i dla mężczyzn „Zielone Światło” (SLAA) – spotyka się w piątki, o godz. 17.30 w salce pod Domem Zakonnym (ul. Piekary 24), wejście z tyłu kościoła od strony zakrystii.
Ta grupa stanowi część ruchu „Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości” i jest ukierunkowana na Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji zaczerpniętych z programu Anonimowych Alkoholików. Ze wsparcia tej grupy mogą skorzystać zarówno ci, którzy cierpią z powodu kompulsywnej potrzeby seksu, jak też ci, którzy desperacko przywiązują się do jednej osoby. A ich różne zachowania i kontakty z ludźmi doprowadziły do pogłębiającej się destrukcji we wszystkich obszarach życia.
Jesteśmy otwarci dla każdego uzależnionego od seksu i miłości, który chce coś dla siebie zrobić. Wspólnie uczymy się i poznajemy naszą chorobę. W gronie członków SLAA panuje szczególny duch zrozumienia i wyczulenia na osobiste warianty choroby. Z naszych spotkań czerpiemy nie tylko wiedzę na temat naszej choroby, ale także siłę i wiarę, które są nam niezbędne by wytrwać w trzeźwości.

Koordynator grupy: Anita – mail: [email protected]
Opiekun: o. Zbigniew Leczkowski SJ – mail: [email protected]