Jezuici w Polsce

Jezuici czyli Towarzystwo Jezusowe skrót polski: TJ, ang.: SJ [The Society of Jesus] zakon w kościele katolickim, założony przez Baska, św. Ignacego Loyolę (1491-1556), a zatwierdzony przez papieża Pawła III w 1540 r.

Więcej informacji o nas i naszej obecnej działalności na stronie internetowej:     www.jezuici.pl

Myślisz o życiu zakonnym – zapraszamy na stronę duszpasterstwa powołań: www.powolania.jezuici.pl

Forma życia:
zakon apostolski na prawie papieskim

Charyzmat:
szerzenie wiary i sprawiedliwości oraz praca tam, gdzie posyła Ojciec Święty
i gdzie rzeczywistość stawia nowe wyzwania przed Kościołem

Hasło:
Ad maiorem Dei gloriam – Na większą chwałę Bożą

Charakterystyczna cecha:
czwarty ślub posłuszeństwa Papieżowi w sprawach misji

Przybycie do Polski:
W 1564 roku do Braniewa

Polscy święci i błogosławieni jezuici:
św. Stanisław Kostka, św. Andrzej Bobola, św. Melchior Grodziecki, bł. Jan Beyzym

Duchowość:
wyrasta z Ćwiczeń Duchowych i z Konstytucji zakonu, napisanych przez św. Ignacego Loyolę.
Polega na szukaniu, znajdowaniu i miłowaniu Boga i Jego woli we wszystkim
i byciu kontemplatywnym w działaniu. Charakteryzuje się wielkodusznością i uniwersalizmem,
które motywują dynamizm apostolski i zdolnośś do inkulturacji w różnorodnych
zaangażowaniach we współczesnym świecie

Cel:
służyć Bogu pod sztandarem krzyża w Kościele, niosąc pomoc duszom –
dla większej chwały Boga i dla większego dobra wspólnego

Jezuici w Polsce żyją w 38 wspólnotach. Kapłani i bracia zakonni zaangażowani są w następujące dzieła:

 • Dwie wyższe uczelnie (Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum” w Warszawie i Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • Dwie szkoły średnie (Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni oraz Ogólnokształcące Liceum i Gimnazjum Akademickie Jezuitów w Nowym Sączu)
 • Bursy dla młodzieży (Kraków, Nowy Sącz)
 • Duszpasterstwa akademickie i młodzieży (Warszawa, Kraków, Lublin, Wrocław, Toruń, Gdańsk, Opole, Bydgoszcz, Szczecin i inne )
 • Sanktuaria maryjne (Stara Wieś i Święta Lipka)
 • Parafie prowadzone w wielu miastach
 • Duszpasterstwa specjalistyczne (kapelani w więzieniach i szpitalach)
 • Rekolekcje parafialne i misje ludowe (w tym misje młodzieżwe czyli „Szkoła Kontaktu z Bogiem)
 • Domy rekolekcyjne – rekolekcje ignacjańskie, warsztaty i sesje (Gdynia, Kalisz, Częstochowa, Czechowice-Dziedzice, Warszawa-Falenica, Zakopane, Stara Wieś)
 • Centra formacyjne i domy spotkań (Gdynia, Warszawa, Wrocław, Gliwice)
 • Formacja kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników – Szkoła Formatorów w Krakowie
 • Mass-media (redakcja programów katolickich w TVP oraz sekcja polska Radia Warykańskiego)
 • Studio nagrań Inigo w Krakowie
 • Wydawnictwa (WAM – Kraków i Rhetos – Warszawa)
 • Portal internetowy: www.deon.pl
 • Czasopisma (życie  Duchowe, Posłaniec Serca Jezusowego)
 • Działalność w ruchach kościelnych (Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnoty „Magis”, Ruch Światło-Życie, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, Neokatechumenat, Apostolstwo Modlitwy)
 • Jezuicki Wolontariat Społeczny
 • Misje (Zambia, Madagaskar, Bliski Wschód, Tajwan, Japonia, Brazylia, Rosja, Ukraina, Rumunia, Dania, Grecja, Kirgizja, Chiny)
 • Duszpasterstwa polonijne (Chicago, Londyn, Dublin, Czeski Cieszyn, Richmond – Australia)