Wspólnota w Toruniu

o. Zbigniew Leczkowski SJ
o. Grzegorz Dobroczyński SJ
o. Tadeusz Domeracki SJ
o. Michał Kłosiński SJ
o. Stanisław Mężyński SJ
o. Marek Stelmaszczuk SJ
O. Kazimierz Wójt SJ
o. Stanisław Wytrążek SJ