Wspólnota w Toruniu

o. Zbigniew Leczkowski SJ
o. Tadeusz Domeracki SJ
o. Michał Kłosiński SJ
o. Stanisław Mężyński SJ
o. Wojciech Werner SJ
O. Kazimierz Wójt SJ
o. Stanisław Wytrążek SJ