Jezuici na świecie

Jezuitów na całym świecie jest ok. 16 tysięcy. To najliczniejszy zakon męski, który działa w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach. Jezuici prowadzą szkoły, uniwersytety, instytuty, szpitale. Mają też swoje media. Obecny papież – Jorge Maria Bergoglio wstąpił do jezuitów jako człowiek dojrzały i wykształcony. Miał dyplom z chemii. Jeszcze przed święceniami (w wieku 33 lat) zdobył dyplom z filozofii, teologii i ukończył studia z zakresu literatury i psychologii.

Historia jezuitów sięga XVI wieku. Zakon założył były oficer hiszpański Ignacy Loyola, który wspólnie z grupą studentów z Sorbony złożył w sierpniu 1534 roku śluby zakonne na paryskim wzgórzu Montmartre. Zgromadzenie jezuitów, nazywane Towarzystwem Jezusowym (po łacinie Societas Iesu, stąd skrót SJ umieszczany przy nazwiskach jezuitów) uroczyście zatwierdził w 1540 roku papież Paweł III.  Jezuici w myśl hasła „Sentire cum Ecclesia” (Odczuwania z Kościołem) ślubowali wierność zarówno Kościołowi, jak i papieżowi. Szczególne przywiązanie jezuitów do papieża wyróżnia ich spośród innych zakonów. Jako jedyny zakon obok trzech ślubów zakonnych – ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, składają jeszcze czwarty – posłuszeństwa papieżowi w sprawach misji.

Więcej o jezuitach na świecie:

Kuria Generalna w Rzymie: www.sjweb.info

Jezuici w Europie: www.jesuits-europe.info

Jezuici w USA: www.jesuit.org