Medytacja ignacjańska

Medytacja ignacjańska

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zaprasza na półgodzinną medytację ignacjańską, która rozpocznie się w sobotę o godz. 19.45 w naszym kościele. Ta medytacja oparta będzie na Piśmie Świętym i jest zaproszeniem do osobistego spotkania z Bogiem.
Po tej medytacji będzie możliwość spotkania i porozmawiania o samej medytacji, a także o Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego.

Spotkania:
Miejsce spotkań: Niebo (duża sala na górze)