REKOLEKCJE W ŻYCIU CODZIENNYM

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Toruniu oraz Kościół Akademicki pw. Ducha Świętego w Toruniu zapraszają wszystkich, którzy pragną doświadczyć Boga i nauczyć się medytacji św. Ignacego z Loyoli do udziału w Rekolekcjach Ignacjańskich w życiu codziennym pt. „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam„.

Jeżeli pragniesz:
– doświadczyć Boga, a nie tylko o Nim słuchać,
– dotknąć prawdy o sobie,
– poznać i pogłębiać metodę medytacji ignacjańskiej,
to jest to czas przygotowany specjalnie dla Ciebie!

Rozpoczynamy we wtorek, 20 lutego 2024 r. Mszą świętą o godz. 19.00 w domku DA „Studnia”.

Rekolekcje potrwają 4 tygodnie i obejmują:
– codzienną, indywidualną medytacje (ok. 45 minut),
– raz w tygodniu wspólne spotkanie uczestników (ok. 60 minut),
– raz w tygodniu rozmowę indywidualną z osobą towarzyszącą.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat tych rekolekcji prosimy o kontakt pod adresem:
o. Wiesław Jonczyk SJ  [email protected]

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie poniższego formularza. Ilość miejsc ograniczona!

Formularz zgłoszeniowy na rekolekcje:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z przesłanych informacji (w tym danych osobowych) skorzystają wyłącznie organizatorzy rekolekcji w życiu codziennym oraz osoby towarzyszące w tych rekolekcjach. WŻCh zapewnia, że należycie dba o Pani/Pana prywatność i zapewnia o dyskrecji w odniesieniu do wszystkich przekazanych informacji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu informujemy, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WŻCh mająca siedzibę w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 61, 02-532 Warszawa, mail: [email protected]. Administrator zapewnia kontakt z powołanym Inspektorem Danych Osobowych, mail:  [email protected].

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Jezuitów w Toruniu oraz WŻCh..

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia rekolekcji w życiu codziennym;

3) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, wyrażona w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu;

4) jeżeli w niniejszym kwestionariuszu przekaże Pani/Pan dane wrażliwe (np. przekonania religijne), uznaje się że podstawą ich przetwarzania jest art. 7 ust. 2 Dekretu;

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest osoba towarzysząca w rekolekcjach w życiu codziennym, która posiada stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych otrzymane od WŻCh i działa na polecenie WŻCh;

6) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom zapewniającym wsparcie informatyczne dla organizowanych rekolekcji

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekolekcji w życiu codziennym;

9) podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w rekolekcjach
w życiu codziennym;

10) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

11) posiada Pan/Pani prawo  do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych,, skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6,
01–015 Warszawa, mail: [email protected] , iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Dekretu.