Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie to stowarzyszenie osób świeckich w Kościele, które ma na celu pogłębienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie miłości małżeńskiej.

Podstawową formą pracy są dwudniowe spotkania o charakterze rekolekcji zamkniętych, które prowadzone są w duchu dialogu męża i żony. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński.

Toruński ośrodek organizuje rekolekcje zamknięte w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim pod Toruniem. Więcej informacji o Spotkaniach Małżeńskich i terminach rekolekcji można znaleźć na stronie http://www.spotkaniamalzenskie.pl/ (kontakt do nas – ośrodek „Toruń”).