Jezuici na świecie

Jezuici czyli Towarzystwo Jezusowe to męski zakon apostolski założony przez św. Ignacego Loyolę i zatwierdzony przez Kościół w 1540 roku.

Od początku istnienia jezuitów podstawowymi zasadami odróżniającymi ich od innych zakonów były:

  • duchowość oparta na książeczce Ćwiczeń Duchowych prowadząca do osobistej relacji z Bogiem i zaangażowania się w misję Jezusa w świecie
  • brak wspólnego odmawiania modlitw i habitu zakonnego
  • akcentowanie ślubu posłuszeństwa wobec przełożonych i także Ojca Świętego
  • stała i długa formacja własnych członków, tak aby posiadając nie tylko religijne wykształcenie, byli zdolni dobrze rozumieć współczesny świat i wchodzić z nim w dialog
  • brak sztywnych reguł działania, elastyczność, wykonywanie zadań aktualnie najpotrzebniejszych, pełna dyspozycyjność.
  • stawianie czoła najtrudniejszym wyzwaniom, walka na pierwszej linii frontu, wytyczanie kierunków rozwoju Kościoła.

Towarzystwo Jezusowe dało Kościołowi 1 papieża, 43 kardynałów, 5 patriarchów, 87 arcybiskupów i 269 biskupów oraz 50 świętych i 180 błogosławionych. Obecnie zakon liczy ponad 16 tys. członków pracujących na całym świecie.

Więcej informacji:

https://sjcuria.global/en/

https://jesuits.eu/