Msze św. i spowiedź

Msze Święte w Niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 17.00, 19.00 (akademicka), 20.30

Msze Święte w dni powszednie: 8.00, 9.00, 15.30, 19.00

W Niedziele i Święta spowiadamy kilka minut przed i podczas Mszy św.

W dni powszednie (także w soboty i w okresie wakacji) spowiadamy w godz.: 7.30-10.30, 15.00- 16.30 i 18.00-19.30

W każdą środę o godz. 19.00 Msza św. odprawiana jest w intencji ofiarodawców i dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego.

Odpust w naszym kościele przypada w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego oraz 18 września, w święto św. Stanisława Kostki, drugiego patrona kościoła.

Poniżej zamieszczamy grafik stałych dyżurów Mszy św. i spowiedzi z uwzględnieniem posługujących kapłanów.

Spowiedź Święta

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
7:30 – 9:00 o. Ryszard o. Lesław o. Ryszard o. Lesław o. Tadeusz o. Lesław
9:00 – 10:30 o. Lesław o. Michał o. Michał o. Tadeusz o. Lesław o. Tadeusz
15:00 – 16:30 o. Michał o. Zbigniew o. Tadeusz o. Ryszard o. Michał o. Zbigniew
18:00 – 19:30 o. Zbigniew o. Tadeusz o. Zbigniew ks. Tomasz o. Ryszard o. Ryszard

Msza Święta

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
8:00 o. Zbigniew o. Tadeusz o. Zbigniew o. Ryszard o. Ryszard o. Tadeusz
9:00 o. Michał o. Lesław o. Tadeusz o. Lesław o. Tadeusz o. Lesław
15.30 o. Ryszard o. Michał o. Ryszard o. Zbigniew o. Wojciech o. Ryszard
19:00 o. Lesław o. Zbigniew o. Michał o. Wojciech o. Lesław o. Zbigniew

 

Szczegółowy grafik dyżurów Mszy św. i spowiedzi z uwzględnieniem posługujących kapłanów.

III NIEDZIELA ZWYKŁA
22 stycznia

Msza Święta Spowiedź + komunia
8.00 o. Tadeusz 7.45 o. Ryszard
10.00 o. Ryszard 9.45 o. Lesław o. Michał
12.00 o. Lesław 11.45 o. Zbigniew o. Wojciech
15.30 o. Zbigniew 15.15 o. Ryszard
16.00 o. Michał

(MASS IN ENGLISH)

17.00 o. Wojciech 16.45 o. Tadeusz o. Lesław
19.00 o. Michał 18.45 o. Wojciech o. Zbigniew
20.30 o. Tadeusz 20.15 o. Ryszard

23-28 stycznia

Poniedziałek – 23 stycznia
Msza Celebrans Spowiedź Spowiednik
8.00 o. Zbigniew 7.30 o. Ryszard
9.00 o. Michał 9.00 o. Lesław
15.30 o. Ryszard 15.00 o. Michał
15.30 o. Zbigniew 18.00 o. Zbigniew
18.00 o. Lesław NAB. DO DUCHA ŚW.
19.00 o. Lesław
       
       
Wtorek – 24 stycznia
Msza Celebrans Spowiedź Spowiednik
8.00 o. Tadeusz 7.30 o. Lesław
9.00 o. Lesław 9.00 o. Michał
15.30 o. Michał 15.00 o. Zbigniew
15.30 o. Tadeusz 18.00 o. Tadeusz
19.00 o. Zbigniew
       
       
Środa – 25 stycznia
Msza Celebrans Spowiedź Spowiednik
8.00 o. Tadeusz 7.30 o. Zbigniew
8.00 o. Lesław 9.00 o. Tadeusz
9.00 o. Zbigniew 15.00 o. Michał
15.30 o. Ryszard 18.00 o. Ryszard
18.00 o. Lesław NAB. DO ŚW. JÓZEFA
19.00 o. Michał
       
       
Czwartek – 26 stycznia
Msza Celebrans Spowiedź Spowiednik
8.00 o. Tadeusz 7.30 o. Lesław
8.00 o. Ryszard 9.00 o. Tadeusz
9.00 o. Lesław 15.00 o. Ryszard
15.30 o. Zbigniew 18.00 ks. Tomasz
19.00 o. Michał
       
Piątek – 27 stycznia
Msza Celebrans Spowiedź Spowiednik
8.00 o. Ryszard 7.30 o. Tadeusz
9.00 o. Tadeusz 9.00 o. Lesław
15.30 o. Michał 15.00 o. Ryszard
18.00 o. Lesław NAB. DO NSPJ 18.00 o. Tadeusz
19.00 o. Lesław
19.00 o. Ryszard
       
       
Sobota – 28 stycznia
Msza Celebrans Spowiedź Spowiednik
8.00 o. Tadeusz 7.30 o. Lesław
9.00 o. Lesław 9.00 o. Tadeusz
15.30 o. Ryszard 15.00 o. Zbigniew
18.00 o. Michał NAB. DO NSMB 18.00 o. Ryszard
19.00 o. Zbigniew