Duszpasterze

o Michal Klosinski SJo. Michał Kłosiński SJ

Urodziłem się w Nowym Mieście nad Pilicą. Od piątego roku życia byłem związany z Łodzią, skąd po ukończeniu studiów matematycznych wstąpiłem do zakonu. Jako jezuita byłem zaangażowany w rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży, duszpasterstwo akademickie w Gdyni oraz warszawską wspólnotę młodzieżową MAGIS. Po ukończeniu teologii w Warszawie na Bobolanum oraz po święceniach podjąłem dwuletnie studia z duchowości (kierownictwo duchowe) w Chicago, gdzie miałem również okazję do pracy duszpasterskiej z Polonią. Po powrocie do kraju zostałem posłany do pięknego Torunia podejmując zadania duszpasterza akademickiego. Kapłaństwo jest dla mnie największym darem, jaki otrzymałem od Boga. Cenię sobie modlitwę adoracyjną, duchowe rozmowy, chodzenie po górach oraz tematy związane ze zdrową żywnością i zdrowym trybem życia.

KAZANIA o. Michała: https://files.fm/michal.klosinski/files

Email: [email protected]