XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 września 2017

SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO z okazji 25-lecia Caritas Diecezji Toruńskiej
Siostry i Bracia, Umiłowani Diecezjanie,
W roku jubileuszowym naszej diecezji także Caritas Diecezji Toruńskiej ob-chodzi 25-lecie swej działalności w służbie ludziom potrzebującym pomocy, którą świadczy w duchu chrześcijańskiej miłości do Boga i bliźniego. Jest to zarazem po-moc duchowa i materialna. Stanowi ona niejako ramię duszpasterskiej misji Kościoła, a także ważny element integracji społecznej poprzez stałą współpracę Caritas ze wspólnotami parafialnymi, instytucjami życia publicznego oraz indywidualnymi darczyńcami.
Rozległą i wielokierunkową działalność charytatywną nasza Caritas prowadzi w jedenastu ośrodkach i centrach zorganizowanych na terenie diecezji, gdzie nie-przerwanie realizuje projekty pomocowe, doraźne i ciągłe, takie jak: jadłodajnie, noclegownie, schroniska, łaźnie, świetlice, bursy dla młodych, stacje opieki z pomocą medyczną i rehabilitacją, środowiskowe domy samopomocy.
Pierwszy Jubileusz Caritas Diecezji Toruńskiej jest szczególną okazją do wspólnej promocji tej zasłużonej instytucji diecezjalnej i dalszej współpracy na rzecz jej rozwoju jako świadectwa dawanego Chrystusowi i Ewangelii. Możemy to czynić choćby odpisem podatkowym 1% i ofiarami składanymi do puszek zwłaszcza wówczas, gdy trzeba nieść pomoc ofiarom klęsk i kataklizmów w kraju i na świecie.
Dziękując Bogu za wiele pięknych owoców służby ludziom w potrzebie, obejmuję serdeczną wdzięcznością i pasterskim błogosławieństwem wszystkich darczyńców, wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Toruńskiej.
Wasz biskup Andrzej

Uroczystość św. Stanisława Kostki, jezuity, patrona Polski, młodzieży i naszego kościoła przypada w poniedziałek. Tego dnia w naszym kościele odbędzie się Czuwanie dla Młodzieży ze św. Stanisławem Kostką. Początek o godz. 17.30, a szczegółowy program czuwania na plakacie i na naszej stronie internetowej.

Święto Świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty obchodzimy w czwartek.

W przyszłą niedzielę odbędzie się w naszej diecezji zbiórka do puszek na dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

Przypominamy, że przy naszym kościele istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy: we wtorki w godz. 12-14 – Poradnictwo Psychologiczne, w czwartki w godz. 17-19 – Poradnictwo Rodzinne oraz we wtorki i w środy w godz. 17-19 – Pogotowie Duszpasterskie. Ta ostatnia propozycja jest okazją do indywidualnego porozmawiania z kapłanem na różne ważne tematy. Zapisy na te wszystkie indywidualne i bezpłatne spotkania odbywają się w księgarence w kruchcie kościoła.