WARSZTATY BIBLIODRAMY

WARSZTATY BIBLIODRAMY

W sobotę, 17 marca proponujemy całodniową (w godz. 9.30-13.00 i 14.30-17.00) sesję Bibliodramy, którą poprowadzi tegoroczny rekolekcjonista, ks. dr Tomasz Knop z Częstochowy (wykładowca, rekolekcjonista, psychoterapeuta).
Bibliodrama jest formą zgłębiania Słowa Bożego, w której poprzez spotkanie z biblijnym tekstem uczestnicy dążą do zrozumienia własnych przeżyć i doświadczeń innych. Głębia tekstu biblijnego zostaje wydobyta dzięki identyfikacji z bohaterami Biblii m.in. przez kreatywną rekonstrukcję opisanych w Piśmie św. zdarzeń.
Informacji udziela i zgłoszenia do 15 marca przyjmuje o. Grzegorz Dobroczyński SJ: e-mail – [email protected]
Ilość miejsc jest ograniczona!