Todo Modo

Co to to Todo Modo ?

(z hiszp. na wszelki sposób)

Chcemy:

  • na wszelki sposób szukać Boga i odnaleźć Jego obecność w codzienności, w pracy, w relacjach z innymi, we wszystkim,
  • rozpoznać właściwe dla każdego z nas cele życiowe i dokonać dobrych wyborów,
  • skutecznie dążyć do realizacji tego, do czego jesteśmy stworzeni.

Dążymy do tego poprzez:

  • indywidualną medytację
  • wspólne dzielenie się doświadczeniem naszego życia
  • zgłębianie na wszelki sposób duchowości chrześcijańskiej.

Nie chcemy:

  • mówić, że tylko u nas znajdziesz to, czego szukasz
  • komukolwiek czegokolwiek narzucać
  • ideologów, świrów, polityki, kożuchów w zupie mlecznej.

Nasz droga inspirowana jest przez duchowość ignacjańską, przede wszystkim „Ćwiczenia duchowe” św. Ignacego Loyoli.

Koordynatorzy:
Spotkania: We wtorki o 20.00
Miejsce spotkań: Niebo (duża sala na górze)