Sobota 14 maja

czuw_A4-1

Zachęcamy wszystkich do przyjścia na czuwanie w wigilię Pięćdziesiątnicy, by Duch Święty rozpalił nasze serca ku większej miłości.

Studentom natomiast polecamy warsztaty rozmów o wierze, które mają na celu przygotowanie do Jezualiów oraz ułatwienie komunikowania się z ludźmi w sytuacjach codziennych.