PAPIESKA INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY

PAPIESKA INTENCJA APOSTOLSTWA MODLITWY

Więcej informacji na stronie internetowej Apostolstwa Modlitwy.

Apostolstwo Modlitwy – jest stowarzyszeniem religijnym w Kościele katolickim. Jego charyzmat, wyraża hasło: modlić się i służyć. Wyrosło ono na gruncie Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Święty, zafascynowany osobą Jezusa chciał służyć pod Jego sztandarem i pomagać ludziom w ich drodze wiary. Stąd bierze się głęboka więź z Chrystusem cechująca członków AM. Oddają oni hołd Miłości, której znakiem i symbolem jest Boskie Serce. Celem AM jest formowanie w szkole Eucharystii chrześcijan, oddanych Sercu Jezusa poprzez codzienne ofiarowanie siebie i modlitwę w intencjach wyznaczanych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. W ten sposób członkowie włączają się w powszechną misję ewangelizacyjną Kościoła. Kierunek apostolskiej działalności wyznaczają statuty AM i miesięcznik Posłaniec Serca Jezusowego.

Zapraszamy na Mszę świętą w naszym kościele zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00, a po niej na spotkanie formacyjne w Domku DA.