KONFERENCJA NAUKOWA „KAROL WOJTYŁA W ŚWIETLE ARCHIWÓW KOŚCIELNYCH I  PAŃSTWOWYCH”

KONFERENCJA NAUKOWA „KAROL WOJTYŁA W ŚWIETLE ARCHIWÓW KOŚCIELNYCH I PAŃSTWOWYCH”

Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski  Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszają na konferencję naukową  „Karol Wojtyła w świetle archiwów kościelnych i państwowych”.  Wydarzenie – w ramach obchodów 45. rocznicy wyboru Jana Pawła II na  Stolicę Piotrową – będzie miało miejsce 16 października 2023 r. Obrady  rozpoczną się o godz. 9.30 w Sali Semiku Województwa  Kujawsko-Pomorskiego, I piętro Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac  Teatralny 2.

Referaty wygłoszą znani historycy, teolodzy i politolodzy:
– ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. Akademii Teologicznej w Warszawie;
– dr hab. Michał Białkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
– dr hab. Paweł Skibiński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego;
– ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. Papieskiego Wydziału  Teologicznego we Wrocławiu;
– dr Edgar Sukiennik, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie;
– dr hab. Łucja Marek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie;
– dr hab. Jarosław Durka, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta  Stanisława Wojciechowskiego.

Patronat Honorowy nad obradami objęli ks. abp Stanisław Gądecki,  arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji  Episkopatu Polski oraz ks. bp Wiesław Śmigiel, biskup diecezjalny  toruński. Kierownictwo naukowe i organizacyjne nad konferencją objął  dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK.

Wkrótce podamy szczegóły programu. Zapraszamy do udziału.