Kiermasz Misyjny

Kiermasz Misyjny

Kiermasz misyjny odbędzie się w niedzielę, 23 października przy naszym kościele. Misjonarze-wolontariusze z Duszpasterstwa Akademickiego, którzy w minione wakacje wyjechali do Zambii, podzielą się swoimi wspomnieniami i w kruchcie kościoła będą także rozprowadzać afrykańskie rękodzieła. A zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę farmy w Zambii.