DZIEŃ PAPIESKI u jezuitów - 16 PAŹDZIERNIKA 2022

DZIEŃ PAPIESKI u jezuitów – 16 PAŹDZIERNIKA 2022

Tegoroczny Dzień Papieski przypadł dokładnie w rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W Toruniu charakterystyczne żółte chusty widoczne były w Kościele Akademickim OO. Jezuitów w Toruniu. Obecność młodzieży, stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, jest dowodem trwania idei żywego pomnika Jana Pawła II i jej owocowania.

Homilia wygłoszona przez diecezjalnego koordynatora i duszpasterza akademickiego stypendystów, ks. Leszka Stefańskiego, zwracała uwagę na znaczenie Prawdy w życiu człowieka i całych społeczeństw. Hasło 22. Dnia Papieskiego „Veritatis splendor” zaczerpnięto z tytułu encykliki Jana Pawła II z 1993 r. „Polskie tłumaczenie tytułu nie oddaje jednak w pełni znaczenia. Słowo splendor nie oznacza tylko blasku, światła (lumen), ale jest czymś więcej – splendorem, majestatem. Słowo prawda, występuje kilkakrotnie na kartach Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, ale już ponad 20 razy u Jana. Dominuje w niej opis męki Pańskiej, a centralnym punktem wokół którego koncentrycznie opisano pozostałe wydarzenia jest rozmowa Jezusa z Piłatem. Dotyczy ona właśnie prawdy, która wyraża się w manifestacji królewskiej godności Chrystusa. «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». (J, 18,37b), któremu towarzyszy retoryczne pytanie Piłata: „«Cóż to jest prawda?». Prawda nie może istnieć bez sumienia, co więcej sumienia dobrze ukształtowanego co podkreślał Jan Paweł II, szczególnie w tytułowej encyklice”.

Na zakończenie liturgii świadectwem towarzyszenia pontyfikatowi Jana Pawła II podzielił się Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.  Jego  pamięć o doniosłości wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża owocuje wsparciem młodych, mecenatem działań utrwalających dziedzictwo Jana Pawła II a przede wszystkim uzyskaniem patronatu św. Jana Pawła II nad województwem kujawsko-pomorskim. „Nie tylko dla nas, ale dla milionów ludzi na świecie jest On orędownikiem dialogu opartego na prawdzie, miłości i sprawiedliwości, które winny znaleźć odzwierciedlenie w życiu społecznym, gospodarczym i osobistym” – czytamy w stanowisku sejmiku województwa.

Równolegle do obecności kwestujących stypendystów przed kościołami i na polskich ulicach, od rana w Polskim Radio, w programie Familijna Jedynka, trwała audycja pod tytułem „Cóż to jest prawda” Można w niej usłyszeć głosy różnych środowisk, różne perspektywy i doświadczenia recepcji nauczania JPII. Jednym z nich było świadectwo jezuity, o. Grzegorza Dobroczyńskiego, kładącego akcent na uczciwą weryfikację informacji zawartych w mediach a dotyczących pontyfikatu JPII i ewentualnie, potrzebę rzetelnej krytyki, która „by nie była czystym krytykanctwem, potrzebuje jakości”.

LINK do AUDYCJI:

https://www.polskieradio.pl/37/224/Artykul/3054382,Coz-to-jest-prawda

Toruń, już niebawem, bo 20.10.2022 r., z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będzie gospodarzem konferencji naukowej Karol Wojtyła-Jan Paweł II – człowiek Soboru Watykańskiego II

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2022/wiadomosci/20221012_zaproszenie/program.pdf

 

Relacja i zdjęcia Moniki Dejneko-Białkowskiej