Dzień 1. Rekolekcji Jubileuszowych o Św. Ignacym Loyoli

Dzień 1. Rekolekcji Jubileuszowych o Św. Ignacym Loyoli

Zapraszamy do wysłuchania kazania z pierwszego dnia Rekolekcji Jubileuszowych pt. „Ignacy Loyola, święty na nasze czasy”