100-lecie urodzin św. Jana Pawła II-go - 18 maja 2020 r.

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II-go – 18 maja 2020 r.

„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – słowa te wypowiedział św. Jan Paweł II w homilii rozpoczynającej swój pontyfikat. Nauka papieża Polaka niech wybrzmi z całą mocą również dzisiaj, w setną rocznicę jego urodzin.

Pamiętamy, że na pogrzebie Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym podmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Jest to dla nas znak, że od tego momentu jesteśmy zaproszeni, aby słuchać go jeszcze pilniej, dokładnie tak, jak słuchacze nauczającego Chrystusa w synagodze, po tym, jak zwinął On czytaną przez siebie księgę proroka Izajasza (por. Łk 4, 20).

Zapraszamy do wysłuchania krótkiej historii przyszłego świętego opowiedzianą przez dk. prof. Waldemara Rozynkowskiego oraz dr Michała Białkowskiego w naszym kościele.