Przyjmowanie Komunii świętej

Przyjmowanie Komunii świętej

Z uwagi na pojawienie się koronawirusa w Polsce i obawy z tym związane pragniemy przypomnieć podstawowe zasady przyjmowania Komunii świętej.

Konferencja Episkopatu Polski zezwala na przyjmowanie Komunii świętej zarówno w postawie klęczącej, jak i stojącej. W naszym kościele zwyczajowo zachęcamy do postawy stojącej i procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej. Ciało Pana jest bowiem pokarmem na drodze do życia wiecznego.

Komunii świętej udziela się zwyczajowo przez podanie Hostii wprost do ust, ale w Polsce możemy także prosić kapłana o udzielenie komunii na rękę. Biskupi zachęcają obecnie do takiego sposobu przyjmowania Komunii świętej. Wybierając ten sposób przyjmowania sakramentu Eucharystii, warto pamiętać zawsze o kilku podstawowych zasadach:

1. Komunię świętą na rękę przyjmuje się wyłącznie w pozycji stojącej.
2. Ręce wyciągamy w stronę kapłana na wysokości ramion, odpowiednio ułożone (lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko wyciągnięta).
3. Nie całujemy hostii przed spożyciem i wkładamy ją od razu do ust przy kapłanie – nigdy nie można odchodzić z komunikantem na ręce.

Polecamy także filmik przygotowany przez pewnego jezuitę i pokazujący, jak należy przyjmować Komunię świętą na rękę.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zachęcał w swoim liście z dnia 28 lutego 2020 roku, aby „przekazać wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę”.

Ks. abp. Stanisław Gądecki przypomina także, że „Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie”. Ponadto dodaje, że „Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach”.

Pragniemy także podkreślić, że nie ma również obowiązku podawania sobie dłoni na znak pokoju, ale skinięcie głową wraz z życzliwym spojrzeniem, czy też uśmiechem będzie wystarczająco wyrazistym znakiem.

Przede wszystkim jednak powinniśmy wszyscy pamiętać, aby jak pisze w tym wyżej wspomnianym liście Ks. Abp Stanisław Gądecki: „w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej”.