Projekt Zambia 2018 - nabór wolontariuszy

Projekt Zambia 2018 – nabór wolontariuszy

Rozpoczynamy nabór osób zainteresowanych projektem, którego zwieńczeniem będzie miesięczny wyjazd grupy 8 wolontariuszy w sierpniu 2018 r. do pracy wolontariackiej na rzecz misji w Zambii. Grupa uda się bezpośrednio do Afryki, gdzie w miejscowości Kasisi pomoże w budowie farmy, która w przyszłości stworzy miejsca pracy dla lokalnej społeczności i jej plony będą wsparciem dla najuboższych, a także wśród dzieci w lokalnym sierocińcu.

Wyjazd będzie poprzedzony ok. 8-miesięcznym przygotowaniem. W tym czasie grupa będzie miała do zrealizowania szereg zadań, m.in. przygotowanie się do pracy, fundraising, formacja duchowa. Grupa ta powinna zamienić się w zespół, który sobie ufa i może na siebie liczyć w każdych warunkach.

Kwestionariusz zgłoszeniowy na wyjazd można pobrać tutaj: [wersja pdf, wersja docx]

Wypełnione kwestionariusze należy wysłać koordynatorowi projektu, od którego można także otrzymać wszelkie dodatkowe informacje:

• Koordynator Projektu Zambia 2018:
Łukasz Grzybowski SJ
e-mail: [email protected]

Termin składania kwestionariuszy: 20 listopada 2017.