Kanał You Tube

Kanał You Tube

Utworzyliśmy niedawno kanał You Tube pod nazwą:

Kościół Akademicki – Jezuici Toruń

Ten kanał daje nam możliwość zamieszczania różnych filmików – mini konferencji, świadectw, katechez, kazań rekolekcyjnych, punktów do medytacji, ogłoszeń, propozycji z życia różnych wspólnot, inicjatyw. Jest to także okazja do pewnej wymiany między nami – możliwość pisania komentarzy, opinii i wejścia w dialog.

Ostatnio opublikowaliśmy film o skutecznej walce z pokusami, zaproszenie do pracy nad sobą, kolejne świadectwo przeżywania swojej wiary w Polsce, a także cykl filmów o św. Janie Pawle II i kardynale Wyszyńskim. Następne filmy są przygotowywane.

Zapraszamy do korzystania z tego kanału i prosimy również o reakcje na proponowane przez nas treści.