Akademickie Rekolekcje Wielkopostne

Akademickie Rekolekcje Wielkopostne

W niedzielę, 31 marca rozpoczniemy reklekcje zatytułowane: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!”. Poprowadzi je ks. Paweł Rochman – wicerektor Seminarium Diecezjalnego w Toruniu i wykładowca akademicki.
Nauki rekolekcyjne głoszone będą w niedzielę podczas wszystkich Mszy św., a od poniedziałku do środy podczas Eucharystii o godz. 9.00, 15.30 i 19.00. Zapraszamy nie tylko środowisko akademickie!