XXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA - 10 WRZEŚNIA 2023

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 WRZEŚNIA 2023

W każdą środę o godz. 19.00 Msza św. w intencji Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego żyjących i zmarłych.

We czwartek 14 września Święto Podwyższenia Krzyża św. Zadbajmy o należne miejsce znaku zbawczej męki naszego Pana Jezusa w naszych domach.

W piątek 15 września wspomnienie NMP Bolesnej.

W sobotę 16 września wspomnienie świętych męczenników: Korneliusza, Papieża i Cypriana, Biskupa. O godz. 9.00 Msza św. w intencji Stowarzyszenia Absolwentów UMK w Toruniu z okazji XXVI Zjazdu „Jesienne Powroty 2023”. Stowarzyszenie ma na celu promocję UMK, popularyzację jego osiągnięć wśród społeczeństwa, utrwalanie więzi między dawnymi absolwentami.

Od soboty 9 września do niedzieli 17 września br. włącznie, podczas Mszy św. o godz. 19.00 Nowenna, czyli dziewięć dni modlitwy, przed Uroczystością św. Stanisława Kostki, Patrona tej świątyni, Patrona dzieci i młodzieży.

Okazja do spowiedzi św. w naszym kościele w dni powszednie w godz. 8.00 – 9.30; 15.00 – 16.30; 18.00 – 19.30. W przypadku konieczności każdy z tych dyżurów może być przedłużony do skutku. W niedzielę okazja do spowiedzi św. przed i podczas każdej Mszy św.