Spowiedź

Spowiedź

Od poniedziałku do środy (29-31.03) spowiadamy bez przerwy od godz. 7.30 do 21.00.
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę (01-03.04) spowiadamy od godz. 7.30 do 17.00, a w Wielki Piątek także w godz. 21.00 – 24.00.
W Niedzielę Zmartwychwstania (04.04) nie będziemy spowiadali.

Przy spowiadaniu w naszych konfesjonałach zachowujemy względy bezpieczeństwa – podwójna warstwa izolacji między penitentem i kapłanem, dezynfekcja i wietrzenie konfesjonałów po każdym penitencie. Zapraszamy!