NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 12 STYCZNIA 2020

Ofiary zbierane na tacę w Uroczystość Objawienia Pańskiego i przeznaczone na misje prowadzone przez Jezuitów wyniosły 6749 zł. Bóg zapłać za to wsparcie.

Wspólnota „Słowo Życia” zaprasza na spotkanie biblijne, które odbędzie się w poniedziałek o godz. 19.00 w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łazienna 22. Temat rozważań to słowa „Boże świętowanie” (Wj 20, 8-11).

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan rozpoczynamy 18 stycznia i w tym roku jest on obchodzony pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28, 2). W ramach tego tygodnia odbędzie się w naszym kościele w piątek, 24 stycznia o godz. 20.00 „Ekumeniczny Wieczór Chwały” przygotowany przez wspólnotę „Słowo Życia”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zaprasza na półgodzinną medytację ignacjańska, która rozpocznie się w sobotę ok. godz. 19.45 w kościele.

Kolęda czyli Wizyta Duszpasterska w Domach Studenckich „Centrum” odbędzie się w dniach od 20 do 24 stycznia od godziny 20.00 według na-stępującego porządku: poniedziałek – akademik nr 2 i 6, wtorek – aka-demik nr 1 i 3, środa – akademik nr 3 i 5, czwartek – akademik nr 1 i 5, piątek – akademik nr 2 i 6. Zapisywać się można na portierni i bezpośrednio u duszpasterzy akademickich.

Przy naszym kościele proponujemy udział w dwu-weekendowym Kursie Przedmałżeńskim, który przygotowuje do życia sakramentalnego w małżeń-stwie. Zajęcia prowadzone są dynamicznie, w formie konferencji, ćwiczeń, dia-logu we dwoje oraz innych form wspierających głębsze poznanie siebie nawza-jem i w relacji do Boga. Zapraszamy osoby przygotowujące się do mał-żeństwa, a więcej informacji na naszej stronie internetowej i na plakatach.

Ogłoszenie o. Marka Kruszyńskiego SJ dotyczące kwartalnika „Manreza”.