XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 WRZEŚNIA 2020

Przypominamy, że od pierwszej niedzieli września wróciliśmy do regu­larnego odprawiania dodatkowej Mszy św. o godz. 15.30.

Za Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego mo­dlimy się podczas Eucharystii odprawianej w środę o godz. 19.00.

Msza św. w intencji kobiet w stanie błogosławionym zostanie odpra­wiona w piątek o godz. 15.30; Będziemy modlić się za przyczyną św. Ignacego Loyoli – patrona matek w ciąży – o szczęśliwy poród oraz zdro­wie dla matki i dziecka.

Przy naszym kościele proponujemy udział w dwu-weekendowym Kursie Przedmałżeńskim, który przygotowuje do życia sakramentalnego w małżeń­stwie. Zajęcia prowadzone są dynamicznie, w formie konferencji, ćwiczeń, dia­logu we dwoje oraz innych form wspierających głębsze poznanie siebie nawza­jem i w relacji do Boga. Zapraszamy osoby przygotowujące się do mał­żeństwa, a więcej informacji na naszej stronie internetowej i na plakatach.

Wystawa pt. „75 lat obecności jezuitów w Toruniu” jest udostępniona w naszym kościele. Została ona przygotowana we współpracy z Biblioteką UMK w ramach obchodów 75-lecia nieprzerwanej obecności jezuitów w Toru­niu. Zapraszamy do zobaczenia ważnych epizodów naszej najnowszej historii.

Automatyczne, bezdotykowe dystrybutory z płynem do dezynfekcji rąk zostały ustawione przy wejściach do kościoła. Ponadto w kruchcie ko­ścioła przy kropielnicy znajduje się także automatyczny, bezdotykowy dys­trybutor z wodą święconą. Zachęcamy do roztropnego korzystania!

W przyszłą niedzielę (27 września) – w związku z obchodzonym w Kościele Dniem Migranta i Uchodźcy Episkopat Polski ogłosił zbiórkę do puszek jako pomoc dla uchodźców ze spalonego obozu na wyspie Lesbos.