V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19 maja 2019

SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Drodzy Siostry i Bracia, w niedzielę 26 maja we wszystkich państwach tworzących Unię Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej.
Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to – jak często głosił to Papież – możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach.
Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?”
Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem.
Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy i Polski – o dobrą przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Tradycyjne nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie o godz. 18.30.

Za Ofiarodawców i Dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego modlimy się podczas Eucharystii odprawianej w środy o godz. 19.00.

Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży z Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu zostanie odprawiona w piątek o godz. 15.30 przez ks. bpa Józefa Szamockiego. Zapraszamy do modlitwy w intencji tej młodzieży.

W sobotę o godz. 15.30 zapraszamy na Mszę św. w intencji kobiet w stanie błogosławionym. Będziemy modlić się za przyczyną św. Ignacego Loyoli – patrona matek w ciąży – o szczęśliwy poród oraz zdrowie dla matki i dziecka.

Koncert organowy w ramach Świętojańskiego Festiwalu Organowego odbędzie się w sobotę o godz. 20.00 w naszym kościele. Utwory będzie wykonywał p. Jarosław Kocik. Wstęp wolny, szczegóły na plakatach, zapraszamy!