NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 10 stycznia 2016

Ofiary zbierane na tacę w ubiegłą niedzielę i przeznaczone na spłatę zobowiązań związanych z renowacją naszego kościoła wyniosły 5244 zł. Natomiast „taca na misje” z Uroczystości Trzech Króli wyniosła 6489 zł. Bóg zapłać” za każdą ofiarę!

Medytacja ignacjańska prowadzona przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego odbędzie się w sobotę o godz. 19.45.

W dniu 17 stycznia (niedziela) odbędą się w Toruniu Ogólnopolskie Obchody Dnia Judaizmu, które łączą się z obchodami 50. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate”. Zapraszamy serdecznie do udziału w tych obchodach, zwłaszcza do uczestnictwa w nabożeństwie, które odbędzie się 17 stycznia o godz. 16.00, w toruńskiej katedrze Św. Janów.

W imieniu Jezuickiego Wolontariatu Społecznego działającego przy Duszpasterstwie Akademickim Studnia pragnęlibyśmy serdecznie podziękować za pomoc w organizowaniu akcji Szlachetna Paczka. W tym roku udało nam się obdarować 2 potrzebujące rodziny. Za wsparcie i zaangażowanie w naszą inicjatywę składamy wielkie Bóg zapłać.

Kolęda czyli Wizyta Duszpasterska, w Domach Studenckich „Centrum” odbędzie się w dniach 18-22 stycznia. Początek Kolędy od godz. 20.00. Szczegóły pojawią się także na plakatach informacyjnych w poszczególnych Domach Studenckich.