III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 stycznia 2016

Msza Święta w intencji mężczyzn animowana przez męską wspólnotę „Lew Judy” zostanie odprawiona w poniedziałek o godz. 18.00 w Oratorium pod domem zakonnym. Wszystkich mężczyzn zapraszamy!

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Akademia Szczęśliwego Życia”, które poprowadzi o. Mieczysław Łusiak, jezuita, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Suchej k. Bydgoszczy. Wykład zatytułowany „O poczuciu własnej wartości” odbędzie się w środę o godz. 18.00 w Domku DA.

Zapraszamy szczególnie studentów, doktorantów i pracowników akademickich do udziału w Rekolekcjach Ignacjańskich w życiu codziennym, które rozpoczną się w środę, 24 lutego i potrwają trzy tygodnie. Więcej informacji na plakatach i na naszej stronie internetowej.

W DUSZPASTERSTWIE AKADEMICKIM:

Do 20 lutego trwają jeszcze zapisy na Światowe Dni Młodzieży 2016, a także na towarzyszący im jezuicki program MAGIS 2016. Światowe Dni Młodzieży odbędą w Krakowie dniach 25 – 31 lipca. Natomiast program MAGIS to trwające od 15 do 25 lipca spotkanie ponad 2 tys. młodych ludzi z jezuickich ośrodków duszpasterskich z całego świata. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje o. Rafał Huzarski SJ, a więcej informacji na plakatach i w internecie.