Rok Ignacjański

Rok Ignacjański

Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 24 marca 2021 roku,  nasz kościół  jest na czas trwania Roku Ignacjańskiego świątynią jubileuszową, którą pobożnie nawiedzając można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
– stan łaski uświęcającej,
– przystąpienie do Komunii świętej,
– modlitwa w intencjach Ojca Świętego

Rok jubileuszowy trwa od 20 maja 2021 roku do 31 lipca 2022 roku.

Zachęcamy także do śledzenia informacji i wydarzeń dotyczących obchodów jubileuszowych, które przedstawiane są na stronie: https://jezuici.pl/tematy/wiadomosci/rok-inacjanski/