o. Zbigniew Leczkowski SJ

Superior domu zakonnego, Rektor Kościoła Akademickiego

o. Zbigniew Leczkowski SJ

Grupy i wspólnoty