Nagrania z rekolekcji na dobry początek

Nagrania z rekolekcji na dobry początek

Rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki tak na studiach jak i w duszpasterstwie.

Rozpoczynamy również kolejny raz drogę do pogłębienia relacji z Panem Bogiem, do odkrywania Jego Oblicza. Wspomogły nas w tym rekolekcje głoszone przez ojca Zbyszka Leczkowskiego. (Szczegóły tutaj)

Dla nieobecnych lub wnikliwych – nagrania kazań z Mszy Św. o 19.00.

Aby pobrać kliknij tutaj.

Z życzeniami dobrego wsłuchiwania się!