Nowy cykl spotkań filozofii chrześcijańskiej

Nowy cykl spotkań filozofii chrześcijańskiej

W ostatni wtorek 15 stycznia rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań filozofii chrześcijańskiej. Po wprowadzeniu w tematykę przejdziemy do czytania i rozważania encykliki „Fides et ratio” autorstwa Jana Pawła II.
Przed kolejnym spotkaniem zachęcamy do przeczytania pierwszego rozdziału encykliki. Z tekstem zapoznać się można pod następującymi adresami:
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Jan_Pawel_II/fides_et_ratio/wprowadzenie.php
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/fides_ratio_0.html
Zachęcamy do czytania i rozważania tekstu głównie pod kątem tego, jakie Papież stawiał zadania przed filozofami. Warto również podkreślać fragmenty, które zainspirowały podczas czytania najbardziej.
Spotkania grupy zajmującej się zgłębianiem filozofii chrześcijańskiej odbywają się we wtorki o godzinie 20.00 w „Pokoju Zwierzeń”.