Ks. Piotr Skarga w malarskiej wizji Jana Matejki

Ks. Piotr Skarga w malarskiej wizji Jana Matejki

W ramach obchodów Roku ks. Piotra Skargi w Toruniu w czwartek, 19 kwietnia o godz. 2000  w naszym Duszpasterstwie odbył się wykład, który wygłosia Pani Profesor Zofia Mocarska-Tyc z Instytutu Literatury Polskiej. Tytuł prelekcji: „Ks. Piotr Skarga w malarskiej wizji Jana Matejki”.
Kolejne wydarzenia związane z rokiem księdza Piotra Skargi to wykład ks. prof. Jana Perszona pt. : „Kościół wojujący? Wizja Kościoła w kazaniach ks. Piotra Skargi”. Odbędzie się on 10 maja o godzinie 17.00 na Wydziale Teologicznym w Auli Magna.